connected separation

“Connecting by number” en “Connected separation”

Deze beide werken zijn ontstaan vanuit een sterk gedefinieerde inhoudelijke context waarbij de kunstenaar deze informatie aanwent om beeldend naar de vormelijke essentie op zoek te gaan.

In tegenstelling tot het werk “Connected separation”, waar de inhoud de beeldende zoektocht doorheen heel het maakproces stuurt, wordt de werkmethodiek bij “Connecting by number” hoofdzakelijk bepaald door een opeenvolgende uitkomst van gevonden maatstaven en het gebruik ervan, terwijl de inhoudelijke context nooit ver weg is en deze werkwijze aanvuurt.

Alle materialen en toepassingen bij het werk “Connected separation” zijn weloverwogen gekozen om de inhoudelijke tegenstelling van verbonden gescheidenheid kracht bij te zetten.

Vertrekkend vanuit een vaste structuur waarbij het aanvankelijk enkel en alleen de betrachting is om de connectie tussen beide tot stand te brengen, resulteert “Connected separation” in een haast logische en tastbare verstrengeling van de vormelijke essentie. De utopische zoektocht naar volwaardige harmonie heeft ook bij het werk “Connecting by number” enkel de verbondenheid tot op een haalbaar niveau tot stand gebracht en op deze manier tot een blijvende samensmelting geleid.